Lipiec 2020
Udostępnij:

Spotkanie ekspertów zaangażowanych w realizację operacji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie


W dniu 23.07.2020 roku odbyło się spotkanie ekspertów zaangażowanych w realizację operacji. Podczas spotkania dyskutowano o metodyce badań oraz wyborze obiektów badawczych.

W ramach obrad utworzono 4 zespoły robocze, których zadaniem było przeprowadzenie analizy literatury i dostępnych materiałów w następujących obszarach merytorycznych:

 • Prace urządzeniowo-rolne / scalenia gruntów – dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR; mgr inż. Marian Skorupka; mgr inż. Krzysztof Goleniowski.
 • Aspekty gospodarki wodnej i ochrony wód oraz melioracji, zabiegów przeciwerozyjnych i retencji – dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR; dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR; dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. UR; dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. UR; dr hab. inż. Andrzej Strużyński; dr inż. Maciej Wyrębek.
 • Aspekty społeczne – dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. UR; dr inż. Mariusz Dacko.
 • Aspekty ekologiczno-krajobrazowe – dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR; dr inż. Paweł Nicia, prof. UR; dr inż. Paweł Zadrożny, prof. UR.

Ważnym efektem spotkania był wybór obiektów do prac badawczych. Na potrzeby realizacji Ekspertyzy nr 2 pt „Ocena wkładu zrealizowanych prac urządzeniowo-rolnych w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich na przykładzie 4 obiektów – po jednym obiekcie z województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego w perspektywie PROW 2007-2013 lub 2014-2020” wybrano:

 • w woj. dolnośląskim – obiekt Krzydlina Wielka (gm. Wołów),
 • w woj. lubelskim – obiekt Andrzejów/Wincencin/Zastawie (gm. Urszulin),
 • w woj. małopolskim – obiekt Strzelce Małe (gm. Szczurowa),
 • w woj. śląskim – obiekt Biała Wielka (gm. Lelów).

Są to obiekty scaleniowe zakończone.

Na potrzeby realizacji Ekspertyzy nr 3 „Ocena wkładu założeń do projektów scalenia gruntów w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich na przykładzie 4 obiektów – po jednym obiekcie z województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego realizowanych w perspektywie PROW 2014-2020”:

 • w woj. dolnośląskim – obiekt Mokrzeszów (gm. Świdnica),
 • w woj. lubelskim – obiekt Józefów/Bytyń/Wola Uhruska (gm. Wola Uhruska),
 • w woj. małopolskim – obiekt Strzelce Wielkie (gm. Szczurowa),
 • w woj. śląskim – obiekt Nakło (gm. Lelów).

Są to obiekty scaleniowe, które w momencie prowadzenia badań są w różnych fazach realizacji.

Przy wyborze obiektów do badań uwzględniono, iż ze względu na ograniczenia w możliwości finansowania wielu działań społecznych a przede wszystkim środowiskowych scalenia gruntów są narzędziem pozwalającym w przyszłości osiągnąć zamierzone cele (realizowane przez inne jednostki odpowiedzialne za ich realizację i finansowanie) poprzez zabezpieczenie odpowiednich gruntów. Często w związku z tym w trakcie realizacji scaleń konieczne jest pogodzenie aspektów ekonomicznych związanych z produkcja rolniczą i uzyskaniem najwyższego dochodu ale również uwzględnienie w całości prac urządzeniowo-rolnych elementów środowiska i potrzeb w zakresie właściwego funkcjonowania i wielokierunkowego rozwoju danego obszaru. Przyjęte korzyści społeczne i środowiskowe towarzyszą realizacji scaleń gruntów, natomiast ich wpływ na środowisko i stosunki społeczne następuje w perspektywie dłuższego czasu.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK